Stena Danica

Jag fick möjligheten att dokumentera både personal och passagerare under en dagstur med Stena Danica.

Hugo Leijon